Profil

1-5

JUDr. MARTINA ŘEZNÍČKOVÁ, Ph.D.

V roce 1993 absolvovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po jejím absolvování nastoupila praxi advokátní koncipientky v Advokátní kanceláři Bulinský, Mach & Machourek, se sídlem v Brně.

V roce 1996 vykonala advokátní zkoušky a od 27.8.1996 byla zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

V roce 1993 jí byla udělena cena prof. dr. Vladimíra Kubeše za rok 1993 za nejlepší diplomovou práci v oboru obchodního práva na téma „Franchising“.

V roce 1996 získala 2. cenu Nadace Demokracie a Rozvoj za práci v oboru obchodního práva na téma „Franchising – moderní cesta podnikání“.

V roce 1997 absolvovala postgraduální studium na katedře obchodního práva právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, které zakončila úspěšnou obhajobou disertační práce na téma „Právní aspekty franchisingu v České republice“.

V celé řadě odborných časopisů publikovala články věnované franchisingu a zúčastnila se jako přednášející několika seminářů a školení pořádaných především Českou asociací franchisingu.

Napsat komentář