Vítejte na stránkách JUDr. Martiny Řezníčkové, Ph.D.

a na úvod krátké profesní představení :

V roce 1993 jsem absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V témže roce mi byla udělena cena prof. dr. Vladimíra Kubeše za rok 1993 za nejlepší diplomovou práci v oboru obchodního práva na téma „Franchising“. Po té v roce 1996 jsem získala 2. cenu Nadace Demokracie a rozvoj za práci v oboru obchodního práva na téma „Franchising – moderní cesta podnikání“.  V roce 1997 jsem absolvovala postgraduální studium na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, které jsem zakončila úspěšnou obhajobou disertační práce na téma „Právní aspekty franchisingu v České republice“.

V celé řadě odborných časopisů jsem publikovala články věnované franchisingu a zúčastnila se jako přednášející několika seminářů a školení pořádaných především Českou asociací franchisingu.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně  jsem praktikovala jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Bulinský, Mach & Machourek, se sídlem v Brně.

Od 27.8.1996 jsem byla zapsána do Seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a od této doby vykonávám samostatně advokacii.

Knihy a publikace

GDPR

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů