Knihy

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

1. Brzobohatá, M. – Bejček, J.: Franchising, PPvP 7-8/93, s. 11

2. Brzobohatá, M. – Bejček, J.: Franchisingová smlouva, PPvP 10/93, s. 9

3. Brzobohatá-Řezníčková, M. – Bejček, J.: Franchising, Informační bulletin č. 1- profesionální příručka k distribuci prostředků zdravotnické techniky Medical Tec, 9/1994

4. Brzobohatá-Řeníčková, M.: Lze podnikat pod cizím jménem?, Bulletin advokacie, 9/1994, s. 7

5. Řezníčková, M.: Evropské aspekty franchisingu, PaP, 6/1995, s. 26

6. Řezníčková, M.: Evropské aspekty franchisingu, PaP 7/1995, s. 19

7. Řezníčková, M.: Franchising – klíč k podnikání?, Ekonom 1996, č. 52, s.39

8. Řezníčková, M.: Podnikání pod cizím jménem, Právní rádce 1999, č. 3, s. 14

9. Turnerová, L. a kol.: Sborník příspěvků z 1. mezinárodní konference o rozvoji franšízinku v ČR, Praha 2001

10. Řezníčková, M.- Tamchyna, J. : Franchising – zajímavá příležitost pro podnikání, Czech Business and Trade 1-2/2002, s. 17

11. Řezníčková, M.- Tamchyna, J. : Náležitosti a forma smlouvy o franchisingu, Czech Business and Trade 3-4/2002, s. 46

12. Řezníčková, M.: Franchisingová smlouva je základ dlouhodobé spolupráce, ročenka ČAF – Franchising Česká republika 2003, Praha 2004, s. 23

KNIHY:

1. Řezníčková, M.: Franchising. Podnikání pod cizím jménem, 1. vydání, : C.H.Beck, Praha 1999, 243s.

2. Zoufalý, V., Munková, J. a kolektiv: Velká kniha smluvních vzorů, 3. přepracované a doplněné vydání, Praha: C.H.Beck 2001, 842s.

3. Řezníčková, M.: Franchising. Podnikání pod cizím jménem, 2. vydání, Praha: C.H.Beck, 2004, 222 s.

4. Zoufalý, V., Munková, J. a kolektiv: Velká kniha smluvních vzorů, 4. přepracované a doplněné vydání, Praha: C.H.Beck 2003,1046s.