Právní služby pro města a obce

Nabízím právní pomoc a právní služby pro města i obce v těchto oblastech:

  • podklady pro rozhodnutí orgánů města/obce 
  • kontrola rozhodnutí orgánů města/obce
  • smluvní agenda (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen)
  • vymáhání pohledávek