Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že klient není spokojen s advokátem, má - pokud advokát jeho nároku nevyhoví - a před podáním žaloby k soudu možnost obrátit se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Tímto orgánem je Česká advokátní komora, jejíž internetová adresa je http://www.cak.cz/, kde jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem.


Právní úprava je pak obsažena v ustanovení § 14 zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a tato říká, že v případě, kdy klient uplatní vůči advokátovi svůj nárok vyplývající ze Smlouvy o poskytování právních služeb advokátem a advokát nároku nevyhoví, ani nedojde k jinému vyřešení sporu, tak má klient  jakožto spotřebitel možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.