Kancelář

1-6

PROFIL KANCELÁŘE:

JUDr. Martina Řezníčková, Ph.D., nabízí zastoupení s osobním přístupem v těchto oblastech, které jsou dnes považovány za standadní :

– občanské právo

– právo obchodních korporací, obchodní právo

– rodinné právo

– trestní právo

 

ale také ve speciálních oblastech:

– franchising

– právo nemovitostí

– právo cestovního ruchu

– právo duševního vlatnictví

– konkursní a insolvenční právo

 

SPECIALIZACE:

FRANCHISING

– smluvní agenda, smlouvy o franchisingu, smlouva o budoucí smlouvě o franchisingu, nájemní smlouvy

– licenční smlouvy

– posuzování smluv o franchisingu

– posuzování manuálu

 

PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ

– zakládání a změny korporací, včetně zajištění vyhotovení notářských zápisů

– zasedání orgánů jednotlivých korporací

– zápisy do obchodního rejstříku

 

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

– smluvní agenda

– licenční smlouvy

– ochranné známky, včetně přihlášení u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze

 

PRÁVO K NEMOVITÝM VĚCEM

– smluvní agenda pro prodej, koupi, darování, nájem a další způsoby zcizení nemovitých věcí

– vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů

– nájem a podnájem nebytových prostor

– zastupování před katastrálním úřadem

– úschova kupní ceny v advokání úschově (jsou zřízeny speciální účty u jedné z renomovaných bank, každá úschova má svůj účet)

 

SPRÁVA POHLEDÁVEK

– vymáhání pohledávek

 

KONKURSNÍ A INSOLVENČNÍ PRÁVO

– přihlášky pohledávek
– zastupování věřitelů
– incidenční žaloby