Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ mezi advokátem a klientem

Podle § 14 zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v případě, kdy klient uplatní vůči advokátovi svůj nárok vyplývající ze Smlouvy o poskytování právních služeb advokátem a advokát nároku nevyhoví, ani nedojde k jinému vyřešení sporu, tak má klient  jakožto spotřebitel možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Tímto orgánem je Česká advokátní komora, jejíž internetová adresa je http://www.cak.cz/, kde jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem.