Trestní právo

  • obhajoba trestně stíhaných osob
  • zmocněnec poškozených osob 
  • zastupování před orgány činnými v trestním řízení 
  • příprava trestních oznámení