Rodinné právo

  • zastupování v opatrovnickém řízení
  • dohody v opatrovnickém řízení (výlučná péče, střídavá péče, společná péče, stanovení výživného a styku rodičů s dětmi)
  • rozvodová agenda 
  • vypořádání společného jmění manželů 
  • výkon funkce opatrovníka