Realitní právo a nemovitosti

 • smluvní agenda pro prodej, koupi, darování, nájem a další způsoby zcizení nemovitých věcí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o nájmu)
 • smlouvy o zřízení zástavního práva  
 • smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
 • předkupní práva a další omezení vlastnického práva a jejich smluvní úprava  
 • vypořádání podílového spoluvlastnictví i společného jmění manželů
 • sousedská práva a spory
 • nájem a podnájem bytů
 • nájem a podnájem nebytových prostor
 • zastupování před katastrálním úřadem
 • úschova kupní ceny v advokání úschově (jsou zřízeny speciální účty u jedné z renomovaných bank, každá úschova má svůj účet a je ze zákona pojištěna)
 • trvalá spolupráce s realitními kancelářemi a realitními makléři 
 • právní servis pro realitní kanceláře a realitní makléře 
 • smlouvy o rezervaci nemovitých věcí