Právo duševního vlastnictví

– smluvní agenda

– licenční smlouvy

– ochranné známky, včetně přihlášení u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze