Občanské právo

  • smluvní agenda  (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zápůjčce, nájemní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o dílo, dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví)
  • závazkové právo
  • sousedská práva
  • náhrada škody 
  • zastupování ve sporech 
  • zastupování v dědickém řízení