Konkursní a insolvenční právo

  • příprava a podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení 
  • příprava a podání návrhu na oddlužení
  • přihlášky pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení 
  • zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčním řízení 
  • incidenční spory (příprava žaloby, vyjádření, zastoupení u soudního jednání, opravné prostředky)
  • posouzení kupní smlouvy na nabytí majetku z majetkové podstaty