Franchising

  • smluvní agenda, smlouvy o franchisingu, smlouva o budoucí smlouvě o franchisingu, nájemní smlouvy
  • licenční smlouvy
  • posuzování smluv o franchisingu
  • posuzování manuálu
  • zastupování franchisorů a franchisantů
  • přednášky na téma "Právní aspekty franchisingu"