Administrativní činnost

  • ověřování podpisu na listinách 
  • konverze dokumentů z elektronické podoby do listinné podoby 
  • konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické podoby
  • obstarání rozhodnutí s doložkou právní moci